Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

O związku

Związek Dealerów Samochodów powstał na zjeździe założycielskim w Warszawie 25 września 2009 roku. Związek ma status związku pracodawców i jako główne cele stawia sobie skuteczne reprezentowanie interesów polskich dealerów samochodów wobec władz państwowych oraz koncernów samochodowych.

Do związku należą  firmy dealerskie reprezentujące ponad 45 procent rynku sprzedaży samochodów w Polsce.

Główne cele działania Związku na rok 2015 zawiera uchwała Rady Dealerów z dnia 19 marca 2015 roku.

W ramach Związku działają dwie stałe grupy robocze „Finanse” oraz „Ubezpieczenia i likwidacja szkód”. Celem grup roboczych jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących współpracy z dostawcami dla rynku dealerskiego i wspólne działania na rzecz poprawy prawa dotyczącego sfery aktywności poszczególnych grup roboczych. Do rozwiązywania problemów w pozostałych dziedzinach kontaktów z dostawcami dla rynku dealerskiego powoływane są grupy robocze „ad hoc”.

Naczelną władzą Związku jest Walne Zgromadzenie, które wyznacza strategiczne cele działania Związku. Związkiem kieruje 15-osobowa Rada Dealerów, która opracowuje szczegółowe cele i zadania realizowane przez Związek. Rada Dealera zbiera się co najmniej raz na kwartał. Nad prawidłowością funkcjonowania Związku i jego władz ma pieczę Komisja Rewizyjna. Codzienną pracą Związku kieruje Prezes Związku wraz z biurem ZDS