Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

O związku

Związek Dealerów Samochodów powstał na zjeździe założycielskim w Warszawie 25 września 2009 roku. Związek ma status związku pracodawców i jako główne cele stawia sobie skuteczne reprezentowanie interesów polskich dealerów samochodów wobec władz państwowych oraz koncernów samochodowych.

Do związku należą  firmy dealerskie reprezentujące ponad 45 procent rynku sprzedaży samochodów w Polsce.

Główne cele działania Związku na rok 2015 zawiera
uchwała Rady Dealerów z dnia 19 marca 2015 roku.

W ramach Związku działają dwie stałe grupy robocze „Finanse” oraz „Ubezpieczenia i likwidacja szkód”. Celem grup roboczych jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących współpracy z dostawcami dla rynku dealerskiego i wspólne działania na rzecz poprawy prawa dotyczącego sfery aktywności poszczególnych grup roboczych. Do rozwiązywania problemów w pozostałych dziedzinach kontaktów z dostawcami dla rynku dealerskiego powoływane są grupy robocze „ad hoc”.

Naczelną władzą Związku jest Walne Zgromadzenie, które wyznacza strategiczne cele działania Związku. Związkiem kieruje 15-osobowa Rada Dealerów, która opracowuje szczegółowe cele i zadania realizowane przez Związek. Rada Dealera zbiera się co najmniej raz na kwartał. Nad prawidłowością funkcjonowania Związku i jego władz ma pieczę Komisja Rewizyjna. Codzienną pracą Związku kieruje Prezes Związku wraz z biurem ZDS