Restricted content

16.12.2022r. Prezentacja ze szkolenia Regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych Odpowiedzi na pytania Nowe regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Nowa definicja wady rzeczy oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów.

Restricted content

20.12.2021r. Prezentacja wykorzystana w trakcie szkolenia Tematami, które wzbudziły największe zainteresowanie niewątpliwie były zagadnienia związane ze zmianami zasad opodatkowania wykupu przedmiotu leasingu, minimalny podatek dochodowy, tzw. estoński CIT oraz dostępne ulgi podatkowe. Poza wyżej wymienionymi zagadnieniami przedstawiona została analiza zapisów prawnych oraz prognozowane scenariusze związane z następującymi kwestiami: Wpływ braku odliczenia składki na efektywność form…