Restricted content

12.01.2023r. Informacja prawna dotycząca informowania o obniżonych cenach Zgodnie ze zmienionymi przepisami, od 1 stycznia 2023 w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.   W związku…

Restricted content

12.01.2023r. Uzasadnienie do uchwały Uzasadnienie głośnej uchwały Sądu Najwyższego III CZP 119/22 z dnia 6 października 2022 roku. Uchwała ta stanowiła odpowiedź na pytanie, czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części…

Restricted content

16.12.2022r. Prezentacja ze szkolenia Regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych Odpowiedzi na pytania Nowe regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Nowa definicja wady rzeczy oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów.

Restricted content

14.04.2022r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała że przyjęte zostały nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zastępują one obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 roku. Z uwagi na obszerność materiału przedstawiamy syntetyczny opis zmian w aktualnych Rekomendacjach oraz Wytycznych z 2014 roku.

Restricted content

27.10.2022r. Informacja dotycząca obowiązków w dealerstwach W związku z kontrolami prowadzonymi u dealerów ze strony Inspekcji Handlowej w zakresie prawidłowego oznaczania jaki rodzaj paliwa wykorzystywany jest do napędu sprzedawanych samochodów wraz z organizacją producentów, przygotowaliśmy specjalny dokument zawierający informację o obowiązkach wynikających z 4 aktów prawnych.

Restricted content

14.04.2022r. Prezentacja z Webinaru Prawnego W związku z ostatnimi działaniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 28.09.2022 odbył się webinar dotyczący postępowań UOKiK w branży dealerskiej. Powyższą prezentację przygotowała kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Restricted content

30.08.2022r. 23 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie on-line, na którym dealerom zaprezentowano nowe narzędzie informatyczne – System Dokumentów Strukturyzowanych (SDS). Autorem narzędzia jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., a zostało ono przygotowane z inicjatywy firm leasingowych. Poniżej dostępne jest nagranie webinaru.