Branża motoryzacyjna chce powstania zrównoważonych stref czystego transportu

Związek Dealerów Samochodów razem z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego przedstawiły prezydentom 25 największych polskich miast pismo, w którym ujęte zostało oficjalne stanowisko przedstawicieli rynku motoryzacyjnego w sprawie tworzenia Stref Czystego Transportu. Pismo zostało sporządzone w związku z wejściem w życie 24 grudnia 2021 roku nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach…

Czytaj więcej

Od 31 stycznia 2022 roku wchodzi „jedna tablica na całe życie pojazdu” oraz czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu

Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego przy „przerejestrowaniu” oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. „Jedna tablica” była wieloletnim postulatem lobbingowym Związku Dealerów Samochodów. Termin…

Czytaj więcej

Pojawił się projekt przepisów dotyczący technicznej szkody całkowitej

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców po wielomiesięcznych konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym z ZDS, przygotowało projekt przepisów dotyczący technicznej szkody całkowitej. Projekt będzie podlegał dalszym konsultacjom, a następnie – miejmy nadzieję – zostanie złożony jako inicjatywa ustawodawcza. Projekt zakłada, że szczegółowe warunki stwierdzenia wobec pojazdu technicznej szkody całkowitej…

Czytaj więcej
smog apel pismo

Interpelacja poselska w sprawie zaostrzenia kontroli emisji spalin uzyskała odpowiedź Ministra Webera

Kilka tygodni temu informowaliśmy o interpelacji grupy posłów dotyczącej zaostrzenia kontroli emisji spalin i eliminowania z ruchu aut, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko. Autorami interpelacji byli posłowie Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Tomasz Aniśko, Franciszek Sterczewski, Paweł Olszewski, Cezary Grabarczyk, Małgorzata Chmiel oraz Krystyna Sibińska. Interpelacja odwoływała się do…

Czytaj więcej

Jest odpowiedź na pismo w sprawie stawek SKP skierowane do Prezesa Rady Ministrów

W grudniu 2021 roku Związek Dealerów Samochodów wraz z sześcioma organizacjami branży motoryzacyjnej wystąpił w piśmie do Premiera o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zwaloryzowanych stawek, które miałyby obowiązywać na stacjach kontroli pojazdów. Pismo, opisywane tutaj stanowiło wynik porozumienia branży dotyczącego nieadekwatności aktualnie obowiązujących cen przeglądów, oraz kosztów i ryzyka społecznego,…

Czytaj więcej

Podsumowanie roku 2021 w Związku Dealerów Samochodów

Miniony rok stanowił wyzwanie dla całej branży motoryzacyjnej. Powolne wychodzenie z krytycznego etapu pandemii, zerwanie łańcuchów dostaw, braki surowców i podzespołów, a także roszady na rynku czy zmiany w modelach sprzedaży stale niepokoiły wszystkich związanych ze światem motoryzacji. Był to niezwykły rok, w trakcie którego Związek Dealerów Samochodów wielokrotnie interweniował…

Czytaj więcej

UOKiK przedstawił decyzje w sprawie dealerów DAF

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny wydał decyzje obciążające dealerów pojazdów ciężarowych marki DAF, w sprawie zawartych pomiędzy nimi porozumień ograniczających konkurencję. Ustalono, że pięciu dealerów wspólnie dokonało terytorialnego podziału rynku, co pozwoliło im na utworzenie kartelu wyznaczającego własne, zawyżone ceny. Kary finansowe ustalone przez UOKiK, nałożone na…

Czytaj więcej

Kraków przygotowuje się do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu

Krakowski Zarząd Transportu Publicznego zapowiedział, że do końca bieżącego roku zostanie utworzona Strefa Czystego Transportu. Odkąd w życie weszła znowelizowana ustawa o elektromobilności samorządy uzyskały dowolność w kształtowaniu stref, w których miałoby nastąpić ograniczenie przemieszczania się pojazdów napędzanych paliwami konwencjonalnymi. W praktyce oznacza to, że samorządy będą mogły samodzielnie ustalać…

Czytaj więcej