Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Weszła płatność podzielona – prosimy o informacje 12 lipca 2018 1 lipca do polskiego systemu prawnego został wprowadzony system podzielonej płatności faktur VAT tzw. split payment. Zmiany w ustawie to ogromne wyzwania dla dealerów samochodów.
Do 24 lipca obowiązkowy wpis do rejestru marszałków województw w związku z BDO 12 lipca 2018 W dniu 24 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach został uruchomiony przez marszałków województw specjalny rejestr.
Odbyło się Seminarium „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT” z udziałem przedstawicieli AZT GmbH 05 lipca 2018 27 czerwca w Warszawie, z inicjatywy Związku Dealerów Samochodów, Polskiej Izby Motoryzacji oraz Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się seminarium „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT”.
Przypominamy – od 13 lipca nowa ustawa AML. Jakie obowiązki czekają firmę dealerską? 05 lipca 2018 Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych. Zastąpi ona analogiczną ustawę z 2000 roku, która jest dobrze znana dealerom ponieważ dotyczy m.in. zasad przyjmowania płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15 000 euro.
BARDZO WAŻNE. Pierwsze rekomendacje OMRT przyjęte 28 czerwca 2018 12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i ZDS przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.
Związek pisze do minister Teresy Czerwińskiej w sprawie ewentualnych zmian w odliczaniu kosztów zakupu i użytkowania samochodów używanych przez przedsiębiorców 28 czerwca 2018 W ostatnich dniach polskie media obiegły wypowiedzi Minister Finansów Teresy Czerwińskiej, zapowiadające drastyczne zmiany w odliczaniu kosztów zakupu i użytkowania samochodów używanych przez przedsiębiorców.
Związek pisze do ministra Zbigniewa Ziobry i ministra Marka Zagórskiego w sprawie „szantażystów RODO” 28 czerwca 2018 Obowiązujące od 25 maja RODO wprowadziło ogromną liczbę nowych obowiązków dla przedsiębiorców, obwarowując je wszystkie możliwością nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Wśród przedsiębiorców istnieją poważne obawy, że w związku z tym na „rynku" powstanie miejsce dla różnego rodzaju organizacji będących pod płaszczykiem ochrony danych osobowych konsumentów po prostu wyłudzać pieniądze.
Odbyło się Seminarium „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT” z udziałem przedstawicieli AZT GmbH 28 czerwca 2018 Z inicjatywy Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego w środę 27 czerwca w Warszawie, odbyło się seminarium „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT”.
Akcja ograniczania korupcji przy zlecaniu zabudów. Jedni podpisują Kodeks, inni piszą anonimy 22 czerwca 2018 Trwa akcja Związku, mająca na celu ograniczenie zjawisk korupcyjnych przy zlecaniu zabudów. Do biura ZDS spływają pierwsze podpisane przez firmy zabudowujące Kodeksy Dobrych Praktyk, w których zobowiązują się one do etycznych zachowań i zawierania z dealerami umów o współpracy z klauzulami wprowadzającymi kary umowne za jakiekolwiek działania korupcyjne skierowane do pracowników dealera.
13 lipca wchodzi nowa o ustawa AML – nowe obowiązki dla dealerów w zakresie bezpieczeństwa finansowego 22 czerwca 2018 Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych. Zastąpi ona analogiczną ustawę z 2000 roku, która jest dobrze znana dealerom ponieważ dotyczy przyjmowania płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15 000 euro.
archiwum »